Európska komisia poverila spoločnosť Oxera štúdiou fungovania primárneho a sekundárneho akciového trhu v EÚ. Hlavnými cieľmi tejto štúdie je prispieť k základným poznatkom potrebným na ďalší postup a zlepšenie Capital Markets Union (CMU) pomocou politík, ktoré zabezpečia lepšie prostredie pre zaradenie spoločností rôznych veľkostí na burzu.  Štúdia navyše hodnotí vyhliadky na rozvoj trhu a zvažuje budúcu štruktúru akciových trhov EÚ.

V obsiahlom reporte na stiahnutie nižšie alebo cez web spoločnosti Oxera nájdete odporúčania na zlepšenie primárneho equity trhu, kde sa report zameral na dôvod znižujúceho trendu počtu zaradení spoločností na burzy v EU a ako môže EK (Európska komisia) opatreniami zlepšiť tento negatívny trend. 

Predmetom záujmu štúdie je aj sekundárny equity trh s podotázkou ako môže EK a jej opatrenia zvýšiť záujem o obchodovanie s equity. 

Prečítajte si pred viac detailov report v prílohe.

Zdroj: https://www.oxera.com/publications/primary-and-secondary-equity-markets-in-the-eu/