Detailné informácie o úrovni investícií, fundraisingu a divestícií private equity a venture capital fondov v regióne CEE v roku 2018 nájdete v priloženej prezentácií a štatistike.