Private equity investície do spoločností v Strednej a Východnej Európe  dosiahli rekord vo výške 3,5 miliardy Eur, ukazujú dáta od Invest Európe.

 

Brusel, Belgicko – 29 August 2018 Private equity a venture kapitálové investície (tzv. rozvojový kapitál) do spoločností v Strednej a Východnej Európe (CEE región) dosiahli v roku 2017 rekordnú výšku 3,5 miliardy Eur.  Dáta spracovala asociácia Invest Europe.

 

Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017 report od Invest Europe vykazuje až 113% medziročný nárast investícií v regióne CEE, v investíciách tak prekonáva rekordný rok 2008 až o 40% a vykazuje silné čísla aj v oblasti exitov a fundraisingu. Až tri štvrtiny investovaného kapitálu v CEE regióne išli do sektoru služieb a spotrebného tovaru, nasledovali investície do sektoru informačných a komunikačných technológií vo výške 11% z celkového objemu. Najviac investícií, až 71% prilákali poľské spoločnosti a nasledovali ich spoločnosti z Rumunska, Maďarska a Lotyšska.

 

“Rekordné výšky private equity a venture kapitálových investícií do spoločností v CEE Regióne pomáhajú vytvárať regionálne a celosvetovo úspešné firmy,” hovorí Robert Manz, sekcie CEE v rámci Invest Europe a generálny riaditeľ private equity spoločnosti Enterprise Investors. “Medzinárodných investorov láka región CEE hlavne pre jeho ekonomický rast, pomerne vysoké spotrebiteľské výdaje a pre skúsených manažérov fondov, ktorí dostatočne preukázali, že sú schopní identifikovať investičné príležitosti s vysokým potenciálom rastu.”

 

Medzi posledné úspešné spoločnosti, ktoré boli podporené private equity kapitálom patrí napríklad Avast Software, česká kybernetická a antivírusová spoločnosť, ktorá sa začiatkom roka zapísala na Londýnsku burzu cenných papierov a stala sa tak najväčšou primárnou emisiou cenných papierov technologickej firmy na Londýnskej burze. Poľská sieť potravín Dino Polska rýchlo vyrástla na 630 potravinových predajní pred jej primárnou emisiou cenných papierov na Varšavskej burze cenných papierov. V marci bola rumunská spoločnosť robotickej a procesnej automatizácie UiPath ocenená vo výške prekračujúcej 1 miliardu dolárov, čo je viac ako 10-násobok posledného ocenenia, keď získala investíciu v Apríly posledného roku.

 

Rumunsko bola minulý rok najrýchlejšie rastúca ekonomika v Európskej únií s rastom až 6,4% HDP, podľa dát Európskej komisie. Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko a Poľsko taktiež vykazujú rýchlejší rast ako ekonomiky západnej Európy. Z 12 členov EU s očakávaným rastom HDP o 3% a viac v roku 2018 je 9 krajín z regiónu CEE.

 

Fundraising v regióne CEE vzrástol v roku 2017 o 46 percent a dosiahol 1,3 mld. EUR, vrátane rekordných 360 miliónov EUR venture kapitálového fundraisingu.

 

Divestície alebo exity spoločností dosiahli v CEE regióne výšku 1,3 miliardy Eur, merané s historickými investičnými nákladmi, čo predstavuje ročný nárast o 16% a predstavuje tretiu najvyššiu ročnú mieru divestícií v regióne.

 

Vysoká miera private equity fundraisingu, investícií a exitov v Strednej a Východnej Európe v roku 2017 predstavuje iba časť pozitívneho rastu na celom európskom trhu. Celková výška investícií do európskych spoločností dosiahla desaťročný rekord v hodnote 71,7 miliardy Eur, čo znamená 29% medziročný nárast. Počet spoločnosti, ktoré obdržali private equity alebo venture kapitálovú investíciu v Európe bolo v 2017 skoro 7000, z ktorých 87% boli malé a stredne veľké podniky.

 

Invest Europe je nezisková asociácia reprezentujúca európskych private equity a venture kapitál manažérov fondov a ich investorov. Jej výskum je najrobustnejší a najuznávanejší v rámci odvetvia. SLOVCA – Slovak Venture Capital and Private Equity Association je členom asociácie Invest Europe. Report Central and Eastern European Private Equity Statistics 2017 je voľne dostupný na stiahnutie na stránke investeurope.eu alebo pod článkom.