V Európe a Centrálnej Ázií chce tieto cieľe presadzovať dcérska IFC (International Finance Corporation) s dôrazom na prístup ku financovaniu rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, energetiky, vody a potravinárstva, poľnohospodárstva ako aj zmierovania vplyvu globálneho oteplovania. Dlhodobé investície IFC sa v týchto regiónoch za posledné dva fiškálne roky pohybujú vo výške zhruba 2,5 miliardy $ vrátane zdrojov od ďalších partnerov.

V tomto kontexte IFC angažovala spoločnosť DANUBE Capital Advisors ako Consultanta pre Slovenskú Republiku, ktorý uskutoční detailný Mapping a Business Development projekt so zameraním na slovenské spoločnosti, ktoré už operujú a/al.zvažujú investovať v emerging markets so špeciálnym zameraním na energy, transport, medical equipment, water, food processing sub-sectors, IT. Vrátane krajín Balkánu, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska a SNŠ.

  1. Hlavný dôraz je na identifikáciu spoločností a sektorov s dôrazom na mid-sized a large (hlavne projekty nad EUR50 million, aj keď size je flexibilný od krajiny a industry)
  2. Identifikácia hlavných investičných prúdov zo Slovenskej Republiky do Emerging Markets (vrátane kontaktov na samotné spoločnosti)

Následne bude zhotovený target list SK korporátov už aktívnych al.zvažujúcich investovať v EM, ktoré sa kvalifikujú ako business partner pre IFC. So slovenskými firmami na short liste, budeme pracovať ďalej ako aj priamo s predstaviteľmi Svetovej Banky zorganizujeme individuálne stretnutia na Slovensku. Cieľom projektu je pomôcť slovenským firmám využívať finančné nástroje IFC a tým im umožniť úspešne investovať v EM ako:

  • Loans (Project and corporate financing, On-lending through intermediary institutions)
  • Equity (Direct equity investments, Private equity funds)
  • Trade Finance And Supply Chain (Guarantee of trade-related payment obligations of approved financial institutions)
  • Syndications (Capital mobilization to serve developmental needs. Over 60 co-financiers: banks, funds, DFIs)
  • Treasury Client Solutions (Derivative products to hedge interest rate, currency, or commodity-price exposures of IFC clients)
  • Venture Capital (Early-stage and late-stage venture capital financing )

Samotný typický vstup IFC je od EUR10mln (10-30% hodnoty projektu do Long-term Debt / Equity).