Predaj firmy je náročný proces a vyžaduje si množstvo času a špecifické skúsenosti a znalosti z rôznych oblastí financií.