Na poslednej členskej schôdzi v júni 2017 SLOVCA prijala piatich nových členov. Oproti dovtedajším deviatim členom je to veľký nárast členskej bázy.

Novým riadnym členom sa stal private equity skupina ARX Equity Partners. Po Genesis Capital, ktorý sa stali členom SLOVCA začiatkom roka 2017 je to už druhý fond sídliaci v Prahe, ktorý kvôli svojim ambíciam investovať na slovenskom trhu požiadal o členstvo v SLOVCA, aby tým bol priamou súčasťou lokálneho private equity a venture capital ekosystému. O zameraní ARX Equity Partners sa môžete dočítať viac na následujúcom linku.

Do svojich radov prijala SLOVCA aj štyri z najrenomovanejších právnických kancelárií na Slovensku, ktoré operujú medzinárodne. Jedná sa o právnické kancelárie Allen&Overy, Kinstellar, TaylorWessing e/n/w/cWhite&Case. Sme veľmi radi, že všetky právnicke kancelárie prijali ponuku stať sa členom SLOVCA a participovať v novovznikajúcej právnickej pracovnej skupine, ktorá bude riešiť legislatívne a daňové otázky kapitálových investícií, zdaňovania ziskov a zdaňovania dividend, vzorovej investičnej dokumentácie ale aj iných záležitostí týkajúcich sa private equity a venture capital trhu na Slovensku. SLOVCA má ambíciu plne reprezentovať záujmy investorov na Slovensku a profesionálne právnické kancelárie nám môžu výrazne napomôcť k zlepšeniu ekosystému.

V závere členskej schôdze sa pristúpilo ku hlasovaniu o novom predsedovi Správnej rady SLOVCA. Bývalý predseda pán Ivan Jakúbek deklaroval, že sa vzdáva tohto postu, nakoľko odchádza z private equity sféry a pracovne bude aktívny v iných odvetviach. Členská schôdza za nového predsedu Správnej rady SLOVCA prijala pána Jána Kutana, projektového manažéra Národného holdingového fondu.