Spoločnosť Tuvatech sa stala finalistom súťaže "Vyhrajte investora 2011" organizovanej Slovenskou asociáciou rozvojového kapitálu (SLOVCA)

Slovenská asociácia rozvojového kapitálu a biznis magazín PROFIT spolu s partnermi vyhlásili v rámci projektu „Od nápadu k profitu – financovanie inovácií a rastu“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR súťaž "Vyhrajte investora 2011".

Súťaže sa zúčastnili malí a strední podnikatelia (jednotlivci alebo spoločnosti) s registrovaným sídlom v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo predloženie podnikateľského plánu akomkoľvek štádiu rozvoja (start-up myšlienka, rozvoj existujúcich podnikateľských aktivít, expanzia spoločnosti, atď.).

Cieľom Súťaže bolo identifikovať etablované perspektívne spoločnosti zo sektora malých a stredných podnikov, ktoré majú jasne definovanú stratégiu a podnikateľský zámer, realizovateľný plán rastu a expanzie založený na raste pridanej hodnoty, znalostnej ekonomike a inováciách.

Spoločnosť Tuvatech sa spomedzi 10 TOP podnikateľských zámerov stala jedným z finalistom súťaže.

Finalisti súťaže získali možnosť finančnej a nefinančnej podpory od Slovenského rastového a kapitálového fondu pre svoje podnikateľské zámery. Víťazná spoločnosť získala možnosť financovať svoj podnikateľský zámer až do výšky 1 000 000 EUR.

Súťaž vyvrcholila konferenciou, ktorá sa konala 28.novembra 2011 v priestoroch hotela Sheraton v Bratislave.

Zdroj: http://www.tuvatech.sk/sk/aktuality/detail/sutaz%20vyhraj%20investora