Zhodnocovanie odpadov, energetická efektívnosť a manažment energií. Toto sú oblasti, v ktorých majú inovatívne začínajúce firmy najväčšiu šancu na úspech aj na získanie investora. Záujem venture investorov v roku 2011 sa sústreďuje najmä na technológie podporujúce alternatívne formy energie, technológie pomáhajúce so šetrením energie a technológie, ktoré z odpadov robia suroviny a zhodnocujú ich.

SMART GRID otvára start-upom nové možnosti

Keďže rastie nesúlad medzi výrobou a spotrebou energie, tak riešením tohto problému majú byť inteligenté siete - smart grids. Smart grid (inteligentná siet) je takým typom rozvodnej elektrickej siete, ktorá predvída a inteligentne reaguje na správanie všetkých subjektov pripojených ku elektrickej sieti – dodávateľov aj odberateľov energie ako aj tých, ktorí sú v pozícii dodávateľov aj odberateľov. Na rozdiel od tradičného chápania elektrickej siete, ktorá uvažuje o kontrolovateľnej výrobe energie a nepredvídateľnej spotrebe, je to u inteligentných sietí naopak. Cieľom je účinne zabezpečiť spoľahlivé, ekonomické a udržateľné dodávky elektrickej energie. Kľúčové pojmy v zásobovaní energiou v budúcnosti znejú nasledovne:

  • Regenerácia – inými slovami potreba zdokonaľovať napr. rýchlosť nabíjania batérií,
  • Decentralizácia – alebo podnikateľské príležitosti v oblasti decentralizovanej výroby energie, teda energie vyrábanej priamo na mieste spotreby (malé inštalácie energetických zdrojov v domácnostiach),
  • Volatilita – ide predovšetkým o riešenie problému ako sa vysporiadať s volatilným množstvom vyrobenej energie v sieti, keďže skladovanie energie zatiaľ z technických dôvodov nie je možné dostatočne ekonomicky zabezpečiť.

Obrovské veterné parky, veľké polia so slnečnými elektrárňami, geotermálne a bioplynové zariadenia by mali v budúcnosti produkovať veľkú časť elektrickej energie. Spotrebitelia by mali produkovať časť svojej spotreby energie pomocou solárnych panelov na strechách alebo malých elektrární v pivniciach. Práčky, sušičky a chladničky by mali vzájomne komunikovať a prať, sušiť alebo chladiť vtedy, kedy je elektrický prúd cenovo najvýhodnejší. Strechy a fasády nových budov zrejme ovládne fotovoltika a súčasťou realitných projektov sa stanú energetické zásobníky. Rozvodové sústavy sa zmenia z jednoprúdových ciest na obojsmerné a viacprúdové informačné diaľnice. Tento rastúci trh ponúka mladým podnikateľom výborné možnosti na štart biznisu.

Inovácie sú nutné

K tomu, aby bolo možné zabezpečiť fungovanie domácností a výroby elektriny na vyššie uvedených princípoch, je potrebné, aby distribučné spoločnosti dokázali vybalansovať výrobu a spotrebu energie. Väčšina elektrických sietí bola totiž vybudovaná pred 40 až 60 rokmi a je potrebné ich modernizovať. V budúcnosti budú inteligentné systémy merať a regulovať výrobu, úschovu, dodávku a vyskladnenie energie zo siete. Ako sme uviedli vyššie, takáto inteligentná elektrická sieť sa nazýva Smart Grid.
Na vybudovanie Smart grid sietí bude okrem významných infraštruktúrnych projektov a inovácií v oblasti technológií potrebné aj množstvo inovácií v oblasti IT. Zároveň bude potrebné v mnohých krajinách vybudovať energetické diaľnice. Jedným z príkladov je Nemecko, kde sa produkcia elektrickej energie sústreďuje do severnej a východnej časti a je potrebné ju premiestniť do južnej časti Nemecka. Práve z tohto dôvodu sú už dnes energetické siete preťažené, a to sa výstavba veľkých veterných parkov na severe ešte len pripravuje.
Trhy v oblasti energetického sektora čakajú významné zmeny. Práve táto skutočnosť vytvára dobré predpoklady a priestor pre inovatívne start-upy.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/financie/c/572/category/investor/article/investori-vsadzaju-na-cleantech.xhtml