Podľa odborníkov v oblasti rozvojového kapitálu sú najinovatívnejšími spoločnosťami dve firmy, ktoré sa so svojimi projektmi umiestnili na prvej priečke v súťaži o najinovatívnejší projekt. Ide o Candytech s.r.o., prevádzkovateľ najväčšieho Facebook štatistického portálu a spoločnosť STRING Medical Instruments a.s, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou inovatívnych medicínskych diagnostických prístrojov.

Obe spoločnosti majú šancu získať podporu v podobe rozvojového kapitálu na svoj ďalší rast. Slovenská asociácia rizikového kapitálu (SLOVCA) a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku chcú aj formou podobných súťaží prezentovať podnikateľom možnosti financovania formou rozvojového kapitálu. Na konferencii s názvom INOVATÍVNE FIRMY SI ŽIADAJÚ INOVATÍVNE FINANCOVANIE, ktorá sa uskutočnila 12.októbra v Bratislave, mali vybraní podnikatelia možnosť predstaviť svoj podnikateľský zámer s ambíciou uchádzať sa o podporu skúsených investorov v oblasti private equity. Spoločnosť Candytech s.r.o., poskytuje firmám služby v oblasti marketingu a merania ich prezentácie na najväčšej sociálnej sieti Facebook. Prevádzkuje tiež Facebakers.com, najväčší štatistický portál o Facebooku.

„Trh reklamy na sociálnych sieťach by do piatich rokov mal tvoriť takmer 20% celého marketingového rozpočtu, len obrat na Facebooku je podľa analytikov viac ako pol miliardy dolárov. Kapitál hľadáme na dynamizáciu rozvoja po Európe a následný predaj napríklad nejakej agentúre“, povedal Jan Řežáb, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Candytech s.r.o. Cieľom spoločnosti STRING Medical Instruments, a.s., je vývoj, výroba a predaj statívov pre rádiodiagnostické systémy.

„Odhadovaná súčasná hodnota svetového trhu s rádiografickými systémami je približne 1,8 miliardy EUR, rast segmentu predstavuje približne 15% ročne. STRING hľadá strategického investora, ktorý pomôže vybudovať STRING na vedúcu globálnu spoločnosť v oblasti inovatívnych statívov“, povedal Marek Sitár, generálny riaditeľ STRING Medical Instruments, a.s. Päťčlenná odborná porota, zložená zo zástupcov investorov, podnikateľov, bánk a medzinárodných spoločností zaradila do najužšieho výberu celkovo osem spoločností z rôznych oblastí. Úlohou podnikateľov bolo v prezentáciách identifikovať potreby trhu a prípadné medzery, predniesť výhody, ktoré prináša ich riešenie pre potenciálneho zákazníka. Súčasťou prezentácie boli analýza konkurencie na trhu, relevantné skúsenosti predstaviteľov spoločnosti, podnikateľská stratégia a krátke zhodnotenie, v čom je ich spoločnosť atraktívna pre investora. Víťazi súťaže získali poradenstvo pri príprave biznis plánu v rozsahu 10 hodín od asociácie SLOVCA a mediálny priestor v ekonomickom týždenníku Profit. Hlavným cieľom konferencií SLOVCA je poskytnúť podnikateľom prehľad o možnostiach financovania firiem a ich projektov.

„Minulý rok spoločnosti využívali možnosti private equity kapitálu len zriedkavo. Finančná kríza spôsobila, že sa manažéri firiem obracajú najmä na banky o úverové financovanie, avšak v mnohých prípadoch je to práve nový kapitál, ktorý ich spoločnosti potrebujú. Konferenciami chceme osloviť spoločnosti práve vstupujúce na trh, ktoré majú dobrý podnikateľský nápad, no na rozvoj im chýba mimoriadne dôležitý prvok - kapitál“, povedal Ivan Jakúbek, predseda asociácie SLOVCA a oblastný riaditeľ spoločnosti Enterprise Investors pre SR a ČR, zástupca najväčšej spoločnosti v oblasti private equity a rozvojového kapitálu v strednej a východnej Európe.

SLOVCA (Slovak Association for Venture Capital and Private Equity) vznikla koncom roku 1995. Hlavným zámerom zakladajúcich členov bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti venture kapitálu na Slovensku. Od roku 1995 je asociácia členom Európskej asociácie rizikového a rozvojového kapitálu (EVCA) a kolektívnym členom Združenia podnikateľov Slovenska ZPS. Asociácia SLOVCA zastupuje spoločné záujmy investorov venture kapitálu a získava plnoprávnych aj asociovaných členov z rôznych oblastí, partnerov, ktorí majú záujem na rozvíjaní a uľahčovaní možností investovania v malých a stredných podnikoch. Pri riešení problémov a otázok týkajúcich sa oblasti súkromného podnikania spolupracuje s inštitúciami a organizáciami, ako sú banky, asociácie, obchodné komory, Transparency International a pod.

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/174735/slovca-vyhodnotila-inovativne-projekty