Na základe štúdie od EBAN - European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Markets, bola výška early stage investícií v roku 2016 v Európe až 9,9 miliardy Eur, z čoho 6,7 miliardy Eur boli investície od business angels. Na Slovensku podľa tohto reportu bolo v roku 2016 85 Business angels, 21 business angel investícií v hodnote 2,1 miliona Eur.

Stiahnite si detailnú štatistiku EBAN 2016 Annual Statistics Compendium na konci tohto textu.