Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied, Centrum spoločenských vied

Adress: Klemensova 2522/19, 811 09 Bratislava

Email: robohanak@gmail.com