Správna rada

Ján Kutan: predseda Správnej rady

 


Boris Kostík: podpredseda Správnej rady


Ján Solík: člen Správnej rady

Ján Solík