Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli, pridružení a partnerskí členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

0100 Conferences Prague

Ako partner pražskej Venture capital a Private equity konferencie 0100 Conferences Prague by sme vám radi pripomenuli deadlin...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí