Pozrite si nový report European Private Equity Activity o investíciách, fundraisingu a divestíciách v Európe za rok 2017. 

https://www.investeurope.eu/media/711867/invest-europe-2017-european-private-equity-activity.pdf

Zdroj: https://www.investeurope.eu/media/711867/invest-europe-2017-european-private-equity-activity.pdf