Kalendár

Rozvojový kapitál

Všetky informácie ohľadom private equity a venture capital investícií. Výhody oproti financovaniu dlhom a slovník pojmov v tejto oblasti

SLOVCA a naša agenda

Členovia, história, ciele a naše momentálne aktivity

Členstvo

Stáli a pridružení členovia SLOVCA, partneri, etický kódex člena. Máte záujem o členstvo v SLOVCA?

0100 Conference Vienna

Learn the latest trends & insights in the European Venture Capital & Private Equity industry in through discussio...

Zoznam partnerských private equity a venture
capital asociácií v zahraničí