Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

Adresa: Laurinská 18, 811 01 Bratislava 1, Slovakia

Mobil: +421 914 32 00 65

E-mail: Boris.Kostik@wood.com

Web: www.wood.cz

Typ investícií: Private equity

Preferovaná výška investície: 500 tis. Eur až 2.500 tis. Eur v priebehu 12 mesiacov

Objem prostriedkov v správe: 23.4 mil. Eur

Preferované odvetvie: Odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, investície do príležitostí v rozvojovom štádiu životného cyklu v odvetviach so silným rastovým potenciálom.

Geografické zameranie: Sídlo spoločnosti v Slovenskej republike

Počet transakcií v SR: 14 realizovaných akvizícií, 7 realizovaných divestícií, približne 200 posudzovaných investičných príležitostí

Súčasné portfólio v SR: 9 portfóliových spoločností - Chémia Servis, EEI, Sygic, Window Glass, Saneca Pharmaceuticals, Saneca Trade, CTI Group, Betamont, Adotel-Hex

Pre viac informácií o SRKF viď prezentáciu na stiahnutie nižšie