Správna rada SLOVCA zvolala na 22.5.2019 (streda) Členskú schôdzu SLOVCA. Miesto konania je ako minulý rok - TWIN CITY A, Coworking - prízemie, Karadžičova 2, Bratislava.

Program samotnej členskej schôdze bude nasledovný:

  1. Správa o stave a činnostiach SLOVCA od poslednej členskej schôdzi
  2. Plán činnosti na nadchádzajúce obdobie a návrh rozpočtu
  3. Diskusia
  4. Schválenie správy o stave a činnostiach SLOVCA, schválenie účtovnej závierky SLOVCA za rok 2018 a rozpočtu SLOVCA na stanovené obdobie
  5. Legal & Tax Committee
  6. Voľba nových členov Správnej rady SLOVCA
  7. Rôzne
  8. Záver

Samotné stredajšie popoludnie je zaujímavé aj svojím následným pokračovaním. Celé popoludnie vyzerá nasledovne:

15:00 - 15.30 - Registrácia a úvodné občerstvenie
15.30 - 16.30 - Členská schôdza SLOVCA
16.30 - 17.30 - Registrácia na pracovnú časť programu a úvodný mixer s občerstvením
17.30 - 17.40 - Welcome Note
17.40 - 18.00 - Vystúpenie partnera podujatia (RS SAK a SBA)
18.00 - 19.00 - Diskusný panel - Najčastejšie chyby pri verejnoprávnych zákazkách (verejné obstarávanie, eurofondy, stavebníctvo), v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou

MODERÁTOR:
Viliam Karas (advokát a regionálny zástupca SAK pre Bratislavský kraj)

PANELISTI:
Ivan Holíč (Úrad pre verejné obstarávanie SR – inštitút verejného obstarávania)
Branislav Hudec (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - eurofondy)
Juraj Tkáč (verejné obstarávanie a stavebné právo)
Milan Oleríny (verejné obstarávanie a stavebné právo)

19.00 - 21.00 - Večerný networking mixer

Počas celého podujatia sa budú podávať drobné pochutiny, alko a nealko. Zároveň bude prítomný Róbert Páleník, s ponukou kvalitných vín na degustáciu, preto zvážte príchod autom.

Tešíme sa na Vašu účasť a v prípade nečlenov budeme radi, ak sa zúčastníte následnej pracovnej časti resp network mixeru, kde s Vami radi prejdeme aj prípadné podmienky členstva v našej organizácii, alebo akýkoľvek iný model spolupráce. V prípade záujmu sa prosím obrátte na našu kolegyňu na e-mailovú adresu valentovicova@slovca.sk, načítaním QR-kódu - registráciou a prihlásením (v prílohe letáku), alebo na nižšie uvedenom linku:

Zdroj: https://forms.gle/GWgDVZTbBwqKkQms8