Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), fond rozvojového kapitálu, uskutočnil
spoločne s manažérmi akvizíciu spoločnosti CN Group od dánských vlastníkov
a zakladateľov. CN Group, sídliaca v Prahe a s pobočkami v Zlíne, Bratislave
a Rumunsku, poskytuje služby IT v oblastiach vývoja softwaru formou outsourcingu
v blízkych krajinách (nearshoring), riadenia kvality, testovania a počítačového
modelovania (CAD). Jedná sa o siedmu investíciu fondu GPEF III, ktorý má k dispozícii
82 milionov eur na investície do malých a stredných podnikov v Českej republike, na
Slovensku a v susedných krajinách strednej Európy.


Vstup GPEF III do spoločnosti CN Group sa dá považovať za jedno z možných riešení
otázky nástupníctva, ktorá sa v poslednej dobe stáva pre české malé a stredné podniky
horúcou témou. Doterajší vlastníci, zakladatelia z radov pôvodne odborových investorov a
dlhoročný generálny riaditeľ spoločnosti CN Group, ktorý odchádza do dôchodku, sa rozhodli
predať svoje podiely. Keďže je spoločnosť v súčasnosti riadená profesionálnym
managementom nezávislým od vlastníkov, odkup podielov fondom GPEF III spoločne s
vedením spoločnosti (management buy-out) bol logickým vyústením situácie.


„Informačné technológie a vývoj softwaru sú veľmi atraktívnym a rastovým odvetvím
podnikania, ktoré láka investorov nielen na verejnom trhu, ale aj vo svete private equity.
Spoločnosť CN Group vďaka svojej 25ročnej histórii, dlhodobým obchodným vzťahom
a zameraniu na nemecky hovoriace krajiny a Škandináviu predstavuje atraktívnu platformu
pre ďalší rozvoj podnikania a konsolidáciu trhu vývoja softwaru na báze nearshore,“ hovorí
Jan Tauber, riaditeľ spoločnosti Genesis Capital, ktorá poskytuje poradenstvo private equity
fondom Genesis.


Financovanie a podpora zo strany GPEF III môžu spoločnosti pomôcť rásť nielen organicky,
ale aj prostredníctvom ďalších akvizícií. „V regióne je rada malých a stredne veľkých
podnikov, pôsobiacich v oblastiach, ktoré môžu naše aktivity vhodne dopĺňať tak v oblasti
vývoja softwaru na báze nearshore, ako aj v iných oblastiach,“ hovorí Michal Širica, jednateľ
spoločnosti CN Group a dodáva: „Sme presvedčení, že fond z rodiny fondov Genesis Capital
bude v našom úsilí o naplnenie rastovej stratégie pre budúcnosť tým pravým kapitálovým
partnerom.“ Spoločnosť CN Group sa do budúcna zameria na ďalšie rozširovanie služieb
ponúkaných napríklad v odbore strojárenského projektovania. Strategický rozvoj môže do
budúcna zahŕňať i ďalšie akvizície dopĺňajúce súčasný podnikateľský model spoločnosti.


Rovnako ako u všetkých investícií fondov Genesis, bol aj v tomto prípade súčasťou
štandardného postupu dôraz na dôkladnú analýzu vedenia spoločnosti, ktorá je základným
stavebným kameňom jej úspešnej budúcnosti. Manažéri, ktorí na svojich pozíciach
zostávajú, majú všetky predpoklady na to, aby mohli riadne plniť vedúce funkcie a prevziať
zodpovednosť za ďalší strategický rozvoj firmy. Dlhoročný generálny riaditeľ Steen Westh
Nielsen, ktorý odchádza do dôchodku a v rámci transakcie bol jedným z predávajúcich,
v spoločnosti po prechodné obdobie zostane ako člen dozornej rady. „Podľa môjho názoru
hladký prechod vo vedení spoločnosti a náväznosť na doterajší úspešný rozvoj firme ďalej
veľmi prospeje. Nové nápady a inovatívny prístup v spojení s dlhodobými skúsenosťami a
odbornosťou umožnia spoločnosti CN Group postupovať vpred,“ hovorí Steen Nielsen. Ten
podľa svojho vlastného vyjadrenia už nemá ambíciu vykonávať aktívnu riadiacu funkciu, víta
však možnosť ďalej odovzdávať svoje skúsenosti.

TLAČOVÁ SPRÁVA

KONTAKT PRE MÉDIA:
Kamil Chalupa, CHM Communications
mail: chalupa@chmc.cz; tel.:+420 602 865 834


O spoločnosti CN Group


Spoločnosť CN Group bola založená dánskymi vlastníkmi v roku 1994 a v priebehu uplynulých 25
rokov sa formou outsourcingu zaoberá vývojom vysoko kvalitného softwaru pre svojich zákazníkov
v Škandinávii, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii. Okrem toho ponúka rozsiahle služby
v oblastiach riadenia kvality, testovania a školenia.


Zákazníkmi CN Group sú popredné firmy v EU pôsobiace v rade odvetví ako finančníctvo, letectvo,
média a vydavateľstvá, zabezpečovacie technológie a telekomunikácie. Spoločnosť CN Group im
poskytuje pružné obchodné riešenia.


Spoločnosť CN Group zamestnáva viac ako 280 odborníkov, ktorí obsluhujú zákazníkov
z produkčných centier v Prahe, Bratislave, Zlíne a rumunskej Bukurešti. Za rok 2018 spoločnosť
vykázala výnosy vo výške takmer 13 mil. eur.
Viac na https://www.cngroup.dk/.


O spoločnosti Genesis Capital


Spoločnosť Genesis Capital poskytuje poradenstvo private equity fondom, ktoré ponúkajú malým
a stredným podnikom v Českej republike a na Slovensku pomoc pri financovaní svojho rastu a
rozvoja. Od svojho vzniku roku 1999 poskytovala poradenstvo štyrom fondom rozvojového kapitálu
s celkovým objemom presahujúcim 170 milionov eur. Tieto fondy už podporili 50 podnikov a zaistili na
ich rozvoj viac ako tri miliardy korún. Mnohé z týchto firiem sa aj vďaka spolupráci s Genesis dostali na
špičku vo svojom odbore.


Aktuálne je na investovanie otvorený fond s názvom Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) vo
veľkosti cez 80 miliónov eur. Podobne ako predchádzajúce fondy je i GPEF III zameraný na investície
do malých a stredných podnikov v Českej republike a na Slovensku, určitú časť prostriedkov môže
alokovať do priamych investícií tiež v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.


Investormi vo fonde GPEF III sú prevažne miestne a medzinárodné inštitúcie a investičné spoločnosti
ako napríklad European Investment Fund (EIF), Česká spořitelna (člen skupiny Erste), Amundi Czech
Republic (člen medzinárodnej skupiny Amundi), Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská
pojišťovna (obe súčasť skupiny Vienna Insurance Group), fínska investičná spoločnosť eQ Private
Equity, penzijný fond významnej svetovej spoločnosti a český family office.


Medzi spoločnosťami, v ktorých majú private equity fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí
okrem iného KS Klima-Service, GTH catering, ST Security, Quinta-Analytica, HP Tronic/Datart, D2G,
Sanborn, Stangl Technik Holding a CN Group.


Viac na www.genesis.cz.